אבי מיכאלי – DJ

די.ג'יי, סאונדמן ובעל חברת הגברה לאירועים ומופעים "באופן מוזיקלי".