אור מתוך החושך

עמותת "אור מתוך החושך" הוקמה בשנת 2007, בשנת 2013 הפכה לעמותה רשמית, לאור ריבוי הפניות והסיוע, כמו גם הרצון להרחבת הפעילות באופן רשמי ומקיף יותר.